KONŠTRUKCIA S LATOVANÍM

Laty_nad_krokvami2

Často sa stretávame so situáciou kedy chce zákazník nahradiť pôvodnú trapézovú, alebo vlnovkovú krytinu polykarbonátovými doskami. Pre trapézovú, alebo vlnovkovú strešnú krytinu sú obvykle stavané konštrukcie s použitím latovania, o ktoré je krytina pripevnená. Ak už konštrukcia stojí, nechcete do nej zasahovať a ste rozhodnutý pre použitie komôrkových, alebo plných polykarbonátových dosiek v tomto návode sa dozviete ako postupovať pri montáži pre dosiahnutie najlepšieho výsledku.
Ak ešte nemáte postavenú konštrukciu odporúčame zvoliť KONŠTRUKCIU S KROKVAMI, alebo KONŠTRUKCIU S KROKVAMI A LATOVANÍM.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

rozostup latovania  PRIEREZY NOSNÍKOVprierezy_V2_

A = dĺžka krokvy
B
= Rozostup latovania
5° = minimálny spád. (90 mm výšky / 1 m dĺžky).

Kvôli prevencií nežiaducich zvukov ( pukania ) spôsobených dilatáciou polykarbonátových dosiek odporúčame použiť polykarbonátové dosky s maximálnou šírkou 1050mm. Taktiež sa vyhnite bodovému pripevneniu polykarbonátových dosiek priamo o konštrukciu.

 

PRÍKLAD URČENIA ROZOSTUPOV LATOVANIA (VZDIALENOSŤ LATOVANIA „B“) VZHĽADOM NA ZÁŤAŽOVÉ PODMIENKY A MINIMÁLNY POLOMER OHYBU Rmin.

 MIESTO MONTÁŽE II. SNEHOVÁ OBLASŤ
(BA, NT, PO, KE)
III. SNEHOVÁ OBLASŤ
(ZA, PP, BB, ZV)
IV. SNEHOVÁ OBLASŤ
(DK, RK, BS, HORY)
Rmin MINMÁLNY
POLOMER OHYBU
 Typ platne vzdialenosť B vzdialenosť B Vzdialenosť B  
 komorová platňa
 10 mm hrúbka, typ 2RS
 875 mm 830 mm 760 mm 1500 mm
 komorová platňa
 16 mm hrúbka, typ 5X
 1240mm 1180 mm 1085 mm 2400 mm
 plná platňa,
 priehľadná ako sklo,
 6 mm hrúbka, typ Exell D
 680 mm 650 mm 600 mm 1050 mm
 plná platňa,
 priehľadná ako sklo,
 8 mm hrúbka, typ Exell D
 925 mm  860 mm 810 mm 1400 mm

 Inštalačné parametre pre jednotlivé tipy a štruktúry polykarbonátových platní nájdete na tomto odkaze.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ 

KRYTINA  UKONČENIE A UTESNENIE  PRIPREVNENIE  PRIPOJENIE NA STENU 

Plné*, alebo
Komôrkové
polykarbonátové dosky
s UV ochranou

Montážna tesniacu páska
Ukončovacie profily

Podkladová guma

Spojovacie H profily
Skrutky
Podložky
Prítlačné terčíky

S-profil
Tesnenie
Kotvy
Skrutky
Krytky

* Pri použití plný polykarbonátových dosiek nie je potrebná montážna tesniaca páska. Odporúčame však použiť hliníkové ukončovacie profily pre zlepšenie odkvapávania vody a estetickú čistotu detailu hrany.

POSTUP MONTÁŽE

1.

Príprava polykarbonátových dosiek

Narežte polykarbonátové dosky na šírku max. 1050 mm.
Dĺžku dosiek narežte podľa dĺžky krokvy + presah tak aby stekajúca voda odkvapkávala v dostatočne vzdialenosti od krajnej laty.

Presah cez nosné prvky konštrukcie by nemal byť väčší ako 100mm.

Z komôr platní vysajte prípadne vyfúkajte stlačeným vzduchom piliny po reze.

odstranenie pilin z lexanu

2.

Ochrana komôrok

Zhrňte ochrannú fóliu (vrchnú aj spodnú) v dĺžke cca 100 mm od všetkých okrajov platní. Zalepte komory špeciálnou montážnou páskou Multifoil.

Pásku G - bez paropriepustného filtra nalepte na vrchný okraj platne.
Pásku AD - s paropriepustným filtrom nalepte na spodný okraj platne.

zalepenie lexanu

3.

Ochrana uzatváracej pásky pred poveternostnými vplyvmi

Na okraj platne, ktorý sa bude opierať o stenu a je zalepený ochrannou páskou G nasuňte hliníkový, alebo plastový ukončovací profil v tvare U.

nasad profil

4.

Príprava spojovacích H profilov

Profily je pred namontovaním potrebné skrátiť o hĺbku zasunutia ( U ) dosiek do ukončovacích profilov.


Na spájanie dosiek môžete použiť hliníkové ( 10 mm a 16 mm ), alebo polykarbonátové profily v tvare H.


Do skrátených profilov navŕtajte diery podľa vzdialeností B rozostupov latovania.

dlzka H profilu_2

5.

Príprava mäkkého podkladu na uloženie polykarbonátových dosiek.

Ako prevenciu nežiaducich hlukov spôsobených dilatáciou odporúčame aj pri tomto spôsobe montáže použiť podkladové gumené tesnenie.

Upevnite spodné gumené tesnenie na laty. V prípade kovovej konštrukcie pomocou obojstrannej lepiacej pásky, alebo lepidla. V prípade drevenej konštrukcie pomocou spôn, alebo klinčekov. Použite predpísané EPDM tesnenie. Použitie penovej pásky neodporúčame.

polozit gumu na latu

6.

Ukladanie polykarbonátových dosiek na konštrukciu.

Pred uložením dosky na konštrukciu stiahnite ochrannú fóliu zo spodnej strany dosky.

Položte prvú dosku a pripevnite ju ku konštrukcií pomocou prítlačných terčíkov.

pokladanie lexanu1_3

7.

Spájanie polykarbonátových dosiek

Na hranu prvej platne nasunte spojovací H profil tak aby širšia strana profily ( pri použití plastových ) ležala na late. Správne nasadený profil pripevnite ku konštrukcií skrutkami s podložkou s gumeným tesnením.
Odporúčame použiť podložky s čo najväčším priemerom.

Skrutky doťahujte s citom tak aby nedošlo k prevaleniu spojovacieho H profilu, ale aby zároveň tesnenie na podložke dostatočne zamedzilo prieniku vody okolo skrutiek.
Nasledujúcu dosku zasuňte do voľnej drážky v H profile a postup opakujte až po poslednú dosku.

pokladanie lexanu2

8.

Uloženie poslednej dosky a ochrana odkvapovej hrany
Voľný okraj poslednej dosky opäť pripevnite ku konštrukcií prítlačnými terčíkmi.

Na odkvapovú hranu nasaďte ukončovací profil. V prípade, že používate hliníkové profily na spodnú hranu je vhodné použiť profil v tvare F.

ukončenie lexanu

9.

Pripojenie strechy na stenu

Na zamedzenie zatekania prekryte spoj vrchného okraja platní a steny pomocou špeciálneho hliníkového S-profilu, ktorého súčasťou je aj gumené tesnenie. Ukotvite S-profil o stenu pomocou vhodných kotiev. V mieste styku gumeného tesnenia S-profilu. Spoj S-profilu so stenou zatmelte vhodným klampiarskym tmelom. Na S-profil nasaďte a pomocou skrutiek zafixujte bočné krytky.

pripojenie na stenu_1

10.

Po zaschnutí použitých tesniacich materiálov celú plochu opláchnite slabým mydlovým roztokom. Prípadný elektrostatický náboj odstránite opakovaným umytím cca po 14 dňoch.

 

 

ČISTENIE A ÚDRŽBA POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK

Polykarbonátové dosky čistite slabým mydlovým roztokom, mäkkou tkaninou. Väčšie plochy opláchnite prúdom vody.Použitie gumených stierok neodporúčame. Nevhodné sú škrabky, žiletky, riedidlá a agresívne čistiace prostriedky. Ak si nie ste istý vhodnosťou použitia konkrétneho čistiaceho prostriedku, informujte sa u jeho dodávateľa.


Comgate    karty spolu Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť TERCOPLAST, s.r.o., Zátešie 1, Bratislava 83103