Konštrukcia s krokvami

montazny navod main

Jednoduchá a vzhľadovo čistá konštrukcia nenáročná na pracnosť. Stačí vybrať správnú hrúbku polykarbonátových dosiek pre nastavený rozostup krokiev a takáto strecha vám bude slúžiť desaťročia.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

konstrukcne zasady_A1+Az osovo_  PRIEREZY NOSNÍKOVprierezy_V2_

 

PRÍKLAD URČENIA ŠÍRKY PLATNÍ (VZDIALENOSŤ KROKIEV „A“) VZHĽADOM NA ZÁŤAŽOVÉ PODMIENKY, MINIMÁLNY POLOMER OHYBU Rmin.

 MIESTO MONTÁŽE II. SNEHOVÁ OBLASŤ
(BA, NT, PO, KE)
III. SNEHOVÁ OBLASŤ
(ZA, PP, BB, ZV)
IV. SNEHOVÁ OBLASŤ
(DK, RK, BS, HORY)
Rmin MINMÁLNY
POLOMER OHYBU
 Typ platne vzdialenosť A vzdialenosť A Vzdialenosť A  
 komorová platňa
 10 mm hrúbka, typ 2RS
 700 mm 700 mm 525 mm 1500 mm
 komorová platňa
 16 mm hrúbka, typ 5X
 1050mm 1050 mm 950 mm 2400 mm
 plná platňa,
 priehľadná ako sklo,
 6 mm hrúbka, typ Exell D
 680 mm 680 mm 510 mm 1050 mm
 plná platňa,
 priehľadná ako sklo,
 8 mm hrúbka, typ Exell D
 900 mm  840 mm 680 mm 1400 mm

 Inštalačné parametre pre jednotlivé tipy a štruktúry polykarbonátových platní nájdete na tomto odkaze.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ 

KRYTINA  UKONČENIE A UTESNENIE  PRIPREVNENIE  PRIPOJENIE NA STENU 

Plné*, alebo
Komôrkové
polykarbonátové dosky
s UV ochranou

Ukončovacie profily
Podkladová guma
Tesnenie do prítlačnej lišty
Silikón

Prítlačné lišty
Krytky do prítlačných líšt
Skrutky
Podložky

S-profil
Tesnenie
Kotvy
Skrutky
Krytky

* Pri použití plný polykarbonátových dosiek nie je potrebná montážna tesniaca páska. Odporúčame však použiť hliníkové ukončovacie profily pre zlepšenie odkvapávania vody a estetickú čistotu detailu hrany.

POSTUP MONTÁŽE

1.

Pozri: NOSNÁ KONŠTRUKCIA
A = osová vzdialenosť medzi krokvami. Namerajte a poznačte si skutočnú vzdialenosť medzi všetkými krokvami (A1, A2, ...Az).
B = dĺžka krokvy
5° = minimálny spád. (90 mm výšky / 1 m dĺžky).

 

2.

Narežte hliníkové prítlačné lišty na potrebnú dĺžku B + presah ( max. 100 mm ). Do narezaných hliníkových prítlačných líšt navŕtajte diery s priemerom 7 mm.
Voľte vzdialenosť medzi dierami max. cca 250 mm a to tak, aby boli diery umiestnené cca 60 mm od koncov lišty.

bod 2 vrtat diery_koty

3.

Natlačte gumené tesnenie do oboch drážok hliníkovej prítlačnej lišty a to s presahom cca 50 mm na oboch jej koncoch.
Gumené tesnenie sa po krátkom čase stiahne približne na dĺžku lišty.

bod 3 nabit gumu_
4.

Upevnite spodné gumené tesnenie na krokvy. V prípade kovovej konštrukcie pomocou obojstrannej lepiacej pásky, alebo lepidla. V prípade drevenej konštrukcie pomocou spôn, alebo klinčekov. Použite predpísané EPDM tesnenie. Použitie penovej pásky neodporúčame.

bod 4 guma na krokvy
5.

Narežte platne podľa nameraných vzdialeností (A1, A2,…, x B)
Rozmery upravte nasledovne:

dĺžka platne = nameraná vzdialenosť B +  presah ( max. 100 mm )
šírka krajných platní = A1 a Az + 30 až 100 mm
šírka ostatných platní = A2 až Ax - 10 mm
Z komôr platní povysávajte prípadne vyfúkajte piliny, resp. nečistoty.

bod 5 povysavat_orez
6.

Zhrňte ochrannú fóliu (vrchnú aj spodnú) v dĺžke cca 100 mm od všetkých okrajov platní. Zalepte komory špeciálnou montážnou páskou Multifoil.

Pásku G - bez paropriepustného filtra nalepte na vrchný okraj platne.
Pásku AD - s paropriepustným filtrom nalepte na spodný okraj platne.

bod 6 zalepit paskou3
7.

Na vrchný okraj platne, ktorý je zalepený ochrannou páskou G nasuňte hliníkový, alebo plastový ukončovací profil v tvare U.

bod 7 nasad listu
8.

Stiahnite celú ochrannú fóliu zo spodnej strany platní. Položte platne na konštrukciu, na ktorej je pripevnené spodné gumené tesnenie. Platne ukladajte UV ochrannou vrstvou smerom k slnku. Značenie je na ochrannej fólii. Položte hliníkovú prítlačnú lištu, tak aby prekryla okraje dvoch susediacich platní a priskrutkujte ju o konštrukciu pomocou skrutiek a podložiek s gumeným tesnením. Spodnú skrutku nechajte povolenú tak, aby sa koniec prítlačnej lišty dal nadvihnúť pre následné nasunutie ukončovacieho profilu v tvare F na spodný okraj platne.

bod 8 poloz platne4
9.

Na zamedzenie zatekania prekryte spoj vrchného okraja platní a steny pomocou špeciálneho hliníkového S-profilu, ktorého súčasťou je aj gumené tesnenie. Ukotvite S-profil o stenu pomocou vhodných kotiev. V mieste styku gumeného tesnenia S-profilu a hliníkovej prítlačnej lišty narežte gumené tesnenie tak, aby celá hrana tesnenia priliehala k platni. Spoj S-profilu so stenou pretmelte vhodným na to určeným tmelom. Na S-profil nasaďte a pomocou skrutiek zafixujte bočné ukončovacie krytky.

Stiahnite celú ochrannú fóliu na všetkých platniach.
V opačnom prípade hrozí na intenzívnom slnku jej trvalé prilepenie.

bod 9 Sprofil

10.

Do ukončovacieho hliníkového profilu F vyvŕtajte z jeho spodnej strany do drážky za dorazom odtokové dierky s priemerom 4 mm vo vzdialenosti cca každých 500 mm. Nasuňte takto pripravený profil na spodný okraj platní. Zafixujte ho z jeho spodnej strany pomocou dvoch rozlupovacích hliníkových nitov ku každej platni.

bod 10 dierky v F ku + nity
11.

Povytiahnite gumené tesnenia z prítlačnej hliníkovej lišty a odrežte z nich tak, aby tesnenia siahali len po hornú hranu nasadeného hliníkového ukončovacieho profilu v tvare „F". Nasaďte do otvoru prítlačnej lišty plastovú krytku. Dotiahnite aj spodnú skrutku na hliníkovej prítlačnej lište. Hornú hranu hliníkového ukončovacieho profilu utesnite na platni pomocou silikónového tmelu na polykarbonáty, určeného do exteriéru.

bod 11 krytky + silikon
12.

Po zaschnutí použitých tesniacich materiálov celú plochu opláchnite slabým mydlovým roztokom. Prípadný elektrostatický náboj odstránite opakovaným umytím cca po 14 dňoch.

 

 

ČISTENIE A ÚDRŽBA POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK

Polykarbonátové dosky čistite slabým mydlovým roztokom, mäkkou tkaninou. Väčšie plochy opláchnite prúdom vody.Použitie gumených stierok neodporúčame. Nevhodné sú škrabky, žiletky, riedidlá a agresívne čistiace prostriedky. Ak si nie ste istý vhodnosťou použitia konkrétneho čistiaceho prostriedku, informujte sa u jeho dodávateľa.


Comgate    karty spolu Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť TERCOPLAST, s.r.o., Zátešie 1, Bratislava 83103