Ako montovať polykarbonátové dosky

PRÍSTREŠOK / PERGOLA / ALTÁNOK

Naše dlhoročné skúsenosti s polykarbonátmi sme zhrnuli do jednoduchých návodov na montáž
aby ste so zakúpenými materiálmi dosiahli tie najlepšie výsledky.

V nasledujúcich článkoch sa dozviete aké sú najvhodnejšie riešenia konštrukcií pre montáž polykarbonátových dosiek na účely prístrešku, pergoly, alebo altánku.

-  -  -

KONŠTRUKCIA S KROKVAMI
Čisté riešenie, nízka pracnosť, maximálna životnosť

montazny navod main

KONŠTRUKCIA S KROKVAMI A LATOVANÍM
Maximálna nosnosť, minimalizácia odpadu, maximálna životnosť
KONŠTRUKCIA S LATOVANÍM
Riešenie pre rekonštrukcie a náhradu vlnitých a trapézových krytín

konstrukcia_pod_lexan_s_latovanim

Laty_nad_krokvami2

Než sa pustíte do práce pozrite si aké hlavné zásady je dôležité dodržať pri skladovaní a práci s polykarbonátovými doskami.


KONŠTRUKČNÉ ZÁSADY

 • Nosná konštrukcia musí spĺňať statické podmienky. Vzdialenosť krokiev a podperných prvkov je závislá
  od vybraného typu platne a daného statického zaťaženia snehovými a veternými podmienkami na mieste
  montáže.
 • Pri návrhu maximálnej šírky platne je z hľadiska finančných nákladov a nosnosti vhodné brať do úvahy výrobnú šírku platní, ktorá je 2100 mm. Odporúčame kalkulovať šírku do 1050 mm, alebo do 700 mm. V prípade plných platní Exell D, priehľadných ako sklo, je výrobná šírka 2050 mm. Odporúčame použiť šírku do 1025 mm, alebo do 680 mm. Minimalizuje sa tak šírkový odpad z použitej platne.
 • Nezabúdajte, že investor zodpovedá za to, aby stavba neohrozovala ľudí, prevádzku, priľahlé konštrukcie a taktiež spĺňala
  statické, snehové a poveternostné podmienky zaťaženia na mieste montáže. Preto projekt a stavbu nosnej
  konštrukcie odporúčame zveriť odborníkom.

   

  VŠEOBECNÉ ZÁSADY

  • Montáž polykarbonátových platní (Lexan, Carboplak, SOTON, Macrolux) vykonávajte v suchom prostredí. Zasklenie
   polykarbonátovými platňami by malo byť poslednou fázou pred dokončením stavby.
  • Platne spájajte vždy na konštrukcii (krokvách) pomocou hliníkových prítlačných líšt s gumeným tesnením. Spájanie platní v smere kolmom na smer spádu je nevhodné.
  • Dodržte minimálny spád pre zabezpečenie prirodzeného odtoku vody, to je 5° = 90 mm výšky na každý 1 m dĺžky.
   Pri rezaní platne a určení jej rozmerov dbajte na faktor vyššej tepelnej rozťažnosti polykarbonátu. To znamená, že odpočítajte 3 mm na každý meter nameranej dĺžky a šírky platne.
  • Pred inštaláciou očistite hrany platní po reze, z komôr platní odstráňte nečistoty.
  • Otvorené komory na koncoch platní zalepte špeciálnou tesniacou páskou (Multifoil G a AD). Zalepené okraje platní (pásku) chráňte pred vplyvom počasia vhodným profilom, napríklad v tvare U, alebo v tvare F.
  • Bočné hrany polykarbonátových platní (Lexan, Carboplak, Macrolux) chráňte pred UV žiarením vhodným profilom (U alebo F).
  • Platne režte pílou s ozubením na plasty a farebné kovy. Otvory vŕtajte bežným oceľovými vrtákmi, bez chladiacej emulzie.
  • Ak dôjde pri doprave, alebo pri skladovaní hliníkových profilov k zvlhnutiu balíka, čo najskôr profily vybaľte a jednotlivo osušte. Inak hrozí vytvorenie tmavých fľakov na povrchu profilov v miestach ich dotyku.
        
   Platne skladujte a prepravujte
   na ležato, zabezpečte pred vetrom
   a dažďom. Nevystavujte ich priamemu
   slnku, hrozí prilepenie ochrannej fólie.
   Platne inštalujte s ochranou
   proti UV žiareniu vždy z hornej
   (vonkajšej) strany. Označenie
   je na ochrannej fólii.
   Po platniach sa nesmie
   chodiť, pri montáži použite
   pomocnú lávku.
   skladovanie picto_UV BW picto_NO STEP BW
   Komory v exteriéry musia smerovať
   vždy zvislo, v smere spádu.
   Ohýbanie platní je možné iba v smere komôr.
   Maximálne ohnutie limitované polomerom
   ohybu Rmin je dané hrúbkou platne.
   Platne upevňujte na okrajoch do
   zasklievacích drážok alebo profilov
   minimálne do hĺbky 20 mm.
    otocenie komor_ ohybanie

    zapust platni_s kotami


Comgate    karty spolu Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť TERCOPLAST, s.r.o., Zátešie 1, Bratislava 83103