Vzhľadom na platné COVID opatrenia je pri objednávkach na osobný odber potrebná platba vopred. Osobný odber objednávok je možný v pracovných dňoch v čase 7:30 - 15:30. Pri návšteve našej prevádzky dodržiavajte aktuálne opatrenia pre obmedzenie šírenia COVID 19

NÁVOD NA MONTÁŽ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK

montazny navod main

 

PRÍSTREŠOK/PERGOLA/ALTÁNOK

 

KONŠTRUKČNÉ ZÁSADY

 • Nosná konštrukcia musí spĺňať statické podmienky. Vzdialenosť krokiev a podperných prvkov je závislá
  od vybraného typu platne a daného statického zaťaženia snehovými a veternými podmienkami na mieste
  montáže.
 • Pri návrhu maximálnej šírky platne je z hľadiska finančných nákladov a nosnosti vhodné brať do úvahy výrobnú šírku platní, ktorá je 2100 mm. Odporúčame kalkulovať šírku do 1050 mm alebo do 700 mm. V prípade plných platní Exell D, priehľadných ako sklo, je výrobná šírka 2050 mm. Odporúčame voliť šírku do 1025 mm, alebo do 680 mm. Minimalizuje sa tak šírkový odpad z použitej platne.
 • Nezabúdajte, že investor zodpovedá za to, aby stavba neohrozovala ľudí, prevádzku, priľahlé konštrukcie a taktiež spĺňala
  statické, snehové a poveternostné podmienky zaťaženia na mieste montáže. Preto projekt a stavbu nosnej
  konštrukcie odporúčame zveriť odborníkom.
PRÍKLAD URČENIA ŠÍRKY PLATNÍ (VZDIALENOSŤ KROKIEV „A“) VZHĽADOM NA ZÁŤAŽOVÉ PODMIENKY, MINIMÁLNY POLOMER OHYBU Rmin.
 MIESTO MONTÁŽE II. SNEHOVÁ OBLASŤ
(BA, NT, PO, KE)
III. SNEHOVÁ OBLASŤ
(ZA, PP, BB, ZV)
IV. SNEHOVÁ OBLASŤ
(DK, RK, BS, HORY)
Rmin MINMÁLNY
POLOMER OHYBU
 Typ platne vzdialenosť A vzdialenosť A Vzdialenosť A  
 komorová platňa
 10 mm hrúbka, typ 2RS
 700 mm 700 mm 525 mm 1500 mm
 komorová platňa
 16 mm hrúbka, typ 5X
 1050mm 1050 mm 950 mm 2400 mm
 plná platňa,
 priehľadná ako sklo,
 6 mm hrúbka, typ Exell D
 680 mm 680 mm 510 mm 1050 mm
 plná platňa,
 priehľadná ako sklo,
 8 mm hrúbka, typ Exell D
 1025 mm  925 mm 680 mm 1400 mm

 Inštalačné parametre pre jednotlivé tipy a štruktúry polykarbonátových platní nájdete na tomto odkaze.

 VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 • Montáž polykarbonátových platní (Lexan, Carboplak, Macrolux) vykonávajte v suchom prostredí. Zasklenie
  polykarbonátovými platňami by malo byť poslednou fázou pred dokončením stavby.
 • Platne spájajte vždy na konštrukcii (krokvách) pomocou hliníkových prítlačných líšt s gumeným tesnením. Spájanie
  platní v smere kolmom na smer spádu je nevhodné.
 • Dodržte minimálny spád pre zabezpečenie prirodzeného odtoku vody, to je 5° = 90 mm výšky na každý 1 m dĺžky.
  Pri rezaní platne a určení jej rozmerov dbajte na faktor vyššej tepelnej rozťažnosti polykarbonátu. To znamená,
  že odpočítajte 3 mm na každý meter nameranej dĺžky a šírky platne.
 • Pred inštaláciou očistite hrany platní po reze, z komôr platní odstráňte nečistoty.
 • Otvorené komory na koncoch platní zalepte špeciálnou tesniacou páskou (Multifoil G a AD). Zalepené okraje
  platní (pásku) chráňte pred vplyvom počasia vhodným profilom, napríklad v tvare U alebo v tvare F.
 • Bočné hrany polykarbonátových platní (Lexan, Carboplak, Macrolux) chráňte pred UV žiarením vhodným
  profilom (U alebo F).
 • Platne režte pílou s ozubením na plasty a farebné kovy. Otvory vŕtajte bežným oceľovými vrtákmi, bez
  chladiacej emulzie.
 • Ak dôjde pri doprave, alebo pri skladovaní hliníkových profilov k zvlhnutiu balíka, čo najskôr profily vybaľte a jednotlivo
  osušte. Inak hrozí vytvorenie tmavých fľakov na povrchu profilov v miestach ich dotyku.
       
  Platne skladujte a prepravujte
  na ležato, zabezpečte pred vetrom
  a dažďom. Nevystavujte ich priamemu
  slnku, hrozí prilepenie ochrannej fólie.
  Platne inštalujte s ochranou
  proti UV žiareniu vždy z hornej
  (vonkajšej) strany. Označenie
  je na ochrannej fólii.
  Po platniach sa nesmie
  chodiť, pri montáži použite
  pomocnú lávku.
  skladovanie picto_UV BW picto_NO STEP BW
  Komory v exteriéry musia smerovať
  vždy zvislo, v smere spádu.
  Ohýbanie platní je možné iba v smere komôr.
  Maximálne ohnutie limitované polomerom
  ohybu Rmin je dané hrúbkou platne.
  Platne upevňujte na okrajoch do
  zasklievacich drážok alebo profilov
  minimálne do hĺbky 20 mm.
   otocenie komor_ ohybanie

   zapustenie platni_

 NÁVRH NOSNEJ KONŠTRUKCIE

konstrukcne zasady_A1+Az osovo_  PRIEREZY NOSNÍKOVprierezy_V2_

 

POSTUP MONTÁŽE

1.

Pozri: NÁVRH NOSNEJ KONŠTRUKCIE
A = osová vzdialenosť medzi krokvami. Namerajte a poznačte si danú vzdialenosť medzi všetkými krokvami (A1, A2, ...Az).
B = dĺžka krokvy
5° = minimálny spád. (90 mm výšky / 1 m dĺžky).

 

2.

Narežte hliníkové prítlačné lišty na potrebnú dĺžku B + cca 30 mm (presah). Do narezaných hliníkových prítlačných líšt navŕtajte diery s priemerom 7 mm.
Voľte vzdialenosť medzi dierami max. cca 250 mm a to tak, aby boli diery umiestnené cca 60 mm od koncov lišty.

bod 2 vrtat diery_koty

3.

Natlačte gumené tesnenie do oboch drážok hliníkovej prítlačnej lišty a to s presahom cca 50 mm na oboch jej koncoch.
Gumené tesnenie sa po krátkom čase stiahne približne na dĺžku lišty.

bod 3 nabit gumu_
4.

Upevnite spodné gumené tesnenie na krokvy. V prípade kovovej konštrukcie pomocou obojstrannej lepiacej pásky, alebo lepidla. V prípade drevenej konštrukcie pomocou spôn, alebo klinčekov. Použite predpísané EPDM tesnenie. Použitie penovej pásky neodporúčame.

bod 4 guma na krokvy
5.

Narežte platne podľa nameraných vzdialeností (A1, A2,…, x B)
Rozmery upravte nasledovne:

dĺžka platne = nameraná vzdialenosť B + 30 mm
šírka krajných platní = A1 a Az + 30 až 100 mm
šírka ostatných platní = A2 až Ax - 10 mm
Z komôr platní povysávajte prípadne vyfúkajte piliny, resp. nečistoty.

bod 5 povysavat_orez
6.

Zhrňte ochrannú fóliu (vrchnú aj spodnú) v dĺžke cca 50 mm od všetkých okrajov platní. Zalepte komory špeciálnou montážnou páskou Multifoil.

Pásku G - bez paropriepustného filtra nalepte na vrchný okraj platne.
Pásku AD - s paropriepustným filtrom nalepte na spodný okraj platne.

bod 6 zalepit paskou3
7.

Na vrchný okraj platne, ktorý je zalepený ochrannou páskou G nasuňte hliníkový, alebo plastový ukončovací profil v tvare U.

bod 7 nasad listu
8.

Stiahnite celú ochrannú fóliu zo spodnej strany platní. Položte platne na konštrukciu, na ktorej je pripevnené spodné gumené tesnenie. Platne ukladajte UV ochrannou vrstvou smerom k slnku. Značenie je na ochrannej fólii. Položte hliníkovú prítlačnú lištu, tak aby prekryla okraje dvoch susedných platní a priskrutkujte ju o konštrukciu pomocou skrutiek a podložiek s gumeným tesnením. Spodnú skrutku nechajte povolenú tak, aby sa koniec prítlačnej lišty dal nadvihnúť pre následné nasunutie ukončovacieho profilu v tvare F na spodný okraj platne.

bod 8 poloz platne4
9.

Na zamedzenie zatekania prekryte spoj vrchného okraja platní a steny pomocou špeciálneho hliníkového S-profilu, ktorého súčasťou je aj gumené tesnenie. Ukotvite S-profil o stenu pomocou vhodných kotiev. V mieste styku gumeného tesnenia S-profilu a hliníkovej prítlačnej lišty narežte gumené tesnenie tak, aby celá hrana tesnenia priliehala k platni. Spoj S-profilu so stenou pretmeľte vhodným na to určeným tmelom. Na S-profil nasaďte a pomocou skrutiek zafixujte bočné ukončovacie krytky.

Stiahnite celú ochrannú fóliu na všetkých platniach. V opačnom prípade hrozí na intenzívnom slnku jej trvalé prilepenie.

bod 9 Sprofil

10.

Do ukončovacieho hliníkového profilu F vyvŕtajte z jeho spodnej strany do drážky za dorazom odtokové dierky s priemerom 4 mm vo vzdialenosti cca každých 500 mm. Nasuňte takto pripravený profil na spodný okraj platní. Zafixujte ho z jeho spodnej strany pomocou dvoch rozlupovacích hliníkových nitov ku každej platni.

bod 10 dierky v F ku + nity
11.

Povytiahnite gumené tesnenia z prítlačnej hliníkovej lišty a odrežte z nich tak, aby tesnenia siahali len po hornú hranu nasadeného hliníkového ukončovacieho profilu v tvare „F". Nasaďte do otvoru prítlačnej lišty plastovú krytku. Dotiahnite aj spodnú skrutku na hliníkovej prítlačnej lište. Hornú hranu hliníkového ukončovacieho profilu utesnite na platni pomocou silikónového tmelu na polykarbonáty, určeného do exteriéru.

bod 11 krytky + silikon
12.

Po zaschnutí použitých tesniacich materiálov celú plochu opláchnite slabým mydlovým roztokom. Prípadný elektrostatický náboj odstránite opakovaným umytím cca po 14 dňoch.

 

 

ČISTENIE

Platne čistite slabým mydlovým roztokom, mäkkou tkaninou. Väčšie plochy opláchnite prúdom vody.Použitie gumených stierok neodporúčame. Nevhodné sú škrabky, žiletky, riedidlá a agresívne čistiace prostriedky. Ak si nie ste istý vhodnosťou použitia konkrétneho čistiaceho prostriedku, informujte sa u jeho dodávateľa.


comgate-paticka-e-shopu Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť TERCOPLAST, s.r.o., Zátešie 1, Bratislava 83103

Nastavenia cookies

Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze prevádzky webovej stránky neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť

Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť)
Tieto cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky
Analytické
Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky. Môžeme ich použiť na zlepšenie
Profilovanie (marketing)
Vďaka týmto cookie súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné